Szkoła Rodzenia Medikor

Zapisy do Szkoły Rodzenia Medikor
Na ćwiczeniach należy przedstawić zaświadczenie od lekarza prowadzącego ciążę pozwalające na udział w zajęciach (zaświadczenie jest ważne 1 miesiąc). Uprzejmie prosimy o wpisanie w tytule przelewu za zajęcia imienia i nazwiska Uczestniczki.